Jouw privacy keuze

Bedankt voor het doorgeven van uw keuze. U heeft zojuist toestemming gegeven op de privacy voorwaarden van Zorgzuster Nederland. Om goede zorgverlening en matching mogelijk te maken, legt Zorgzuster Nederland uw persoonlijke gegevens vast. Op grond van de geldende wet- en regelgeving heeft u recht op bescherming van deze gegevens. In het Zorgzuster privacyreglement is vastgelegd hoe Zorgzuster Nederland met uw persoonlijke gegevens omgaat. Uw gegevens worden maximaal 1 jaar in ons systeem bewaard.

Het privacyreglement kunt u hier bekijken. Bij vragen kunt u contact opnemen met privacy@zorgzuster.nl.