Privacy

Om goede zorgverlening en matching mogelijk te maken, legt Zorgzuster Limburg uw persoonlijke gegevens vast. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht op bescherming van deze gegevens. In het Zorgzuster privacyreglement is vastgelegd hoe Zorgzuster Limburg met uw persoonlijke gegevens omgaat.

Het privacyreglement kunt u hier bekijken.