De zorgverlening die via Zorgzuster ingekocht wordt kan op een aantal manieren gefinancierd worden:

  • Een Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Een Volledig of Modulair Pakket Thuis (VPT of MPT)
  • Of u betaalt de kosten van zorgverlening zelf (particulier)


Persoonsgebonden Budget (PGB)

Wanneer u de zorgverlening wilt financieren door middel van een PGB, is het van belang dat u een PGB heeft, of van plan bent om dit aan te vragen. Desgewenst helpen wij u hiermee. U kunt in aanmerking komen voor een PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of vanuit de Jeugdwet. Met een PGB bepaalt u zelf hoe u in uw zorgbehoefte voorziet. U koopt uw zorg zelf in voor een door u zelf bepaald tarief. Het PGB staat zo voor onafhankelijkheid en controle over uw eigen zorg. Om in aanmerking te komen voor een PGB heeft u een indicatie nodig. Wanneer u vragen heeft over het PGB neem dan gerust contact met ons op. Uiteraard is het ook mogelijk om de kosten van de zorgverlening zelf te betalen. U heeft dan geen indicatie nodig.


Volledig of Modulair Pakket Thuis

Wilt u thuis blijven wonen, maar wel dezelfde zorg ontvangen als in een instelling? Met een Volledig of Modulair Pakket Thuis vanuit de Wet langdurige zorg is dat mogelijk. Een Volledig Pakket Thuis bestaat mogelijk uit onder andere verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en/of hulp bij het huishouden. Met een Modulair Pakket Thuis kiest u welke onderdelen van het zorgpakket u wilt ontvangen. U kunt ook bepaalde zorg niet kiezen. Bijvoorbeeld omdat u een deel van de zorg zelf wilt inkopen met een PGB.