Wetsvoorstel BIG II van de baan

Wetsvoorstel BIG II van de baan

Er gaat definitief een streep door het zogenoemde wetsvoorstel BIG-II, meldt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) woensdag. Het voorstel, waarbij veel verpleegkundigen zich zouden moeten laten omscholen, riep veel verzet op onder de beroepsgroep.

Wat de minister betreft verplaatst het gesprek "over functiedifferentiatie" zich terug naar de verpleegkundigen en de werkgevers. Hij sluit zich daarmee aan bij de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan, die na de commotie over het wetsvoorstel als verkenner werd aangesteld. Hij moest de wensen van de betrokken partijen inventariseren.

Twee registers

Bruins wilde met de nieuwe wet twee registers voor verpleegkundigen maken, een voor hbo-opgeleide en een voor verpleegkundigen met een mbo-opleiding. Daarbij zou voor de hbo'ers een nieuwe functie gecreëerd worden: 'regieverpleegkundige'. Maar hbo-verpleegkundigen die vóór 2012 hun diploma hebben behaald, moesten zich dan voor die functie laten bijscholen. Dat zou mogelijk hebben betekend dat tienduizenden ervaren verpleegkundigen extra scholing hadden moeten gaan volgen.

Nadruk op verschillen

Met de wet wilde Bruins meer nadruk leggen op verschillende niveau's van verpleegkundigen en bijscholing stimuleren. Maar velen vonden dat de wet zou leiden tot verdeeldheid op de werkvloer. Verpleegkundigen zouden ermee weggejaagd worden. Verder zou het huidige systeem van bijscholen prima functioneren, aldus de critici.

Val van het bestuur

De onrust over het voorstel leidde in augustus al tot de val van het bestuur van de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Het bestuur oordeelde zelf dat het de achterban onvoldoende kans had gegeven zich over het voorstel uit te spreken. (ANP)

Bron: Skipr

aangemaakt op