Voortgangsbrief minister uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

Voortgangsbrief minister uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

Op 24 juni jl. heeft minister Koolmees van het ministerie van SZW een brief aan de Kamer verzonden over de voortgang in de uitwerking van de maatregelen ‘werken als zelfstandige'( zie hier de brief). Deze brief maakt duidelijk dat wetgeving, die helderheid biedt over je status als zzp-er, op 1 januari 2021 ingaat.

In de brief worden diverse maatregelen behandeld, zoals bijvoorbeeld het minimumtarief voor zzp’ers. Helaas blijft het in ieder geval tot 1 januari 2021 nog onduidelijk of iemand als zelfstandige werkt of dat er sprake is van een dienstverband. In de brief wordt aangegeven dat er een webmodule wordt ontwikkeld die, door het beantwoorden van een aantal vragen, bepaalt of je een zzp’er bent of in dienstverband werkt.

Als zzp’er moet je in ieder geval aantonen dat je de zaken als ondernemer goed voor elkaar hebt. Het HKZ-keurmerk zzp’ers in de zorg helpt een zzp’er om te toetsen of hij/zij die zaken inderdaad op orde heeft. 

Om het certificaat en het bijbehorende keurmerk te verkrijgen, moet een zzp’er documenten uploaden en digitaal vragen beantwoorden. Daarna wordt de zzp’er kritisch bevraagd door een ervaren assessor van een van de aangesloten certificerende instellingen (DNV GL of Dekra). Voor meer informatie zie www.hkz.nl/zzp.

Met het HKZ-keurmerk zzp’ers in de zorg toont een zzp’er aan dat hij niet alleen een goede zorgverlener is, maar ook een goede ondernemer.

Bron: HKZ


aangemaakt op