Klachten


Klachtenformulier

vul hieronder je gegevens in

Uw klacht

Voor de uitvoering van een overeenkomst voor bemiddeling is het noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verwerken. Meer informatie hierover vind je op onze website in ons privacystatement.

Heeft u een klacht?

Zorgzuster bemiddelt tussen zelfstandigen in de zorg en zorgvragers, detacheert zorgverleners en is er voor tijdelijke uitzendbanen. Zorgzuster vindt het belangrijk dat goede zorg wordt verleend en dat zorgvragers en zorgverleners tevreden zijn over de zorgverleningsrelatie. Ook is het belangrijk dat zowel zorgvragers als zorgverleners tevreden zijn over de diensten die Zorgzuster aanbiedt. Als je over de gang van zaken niet tevreden bent, biedt de klachtenregeling van Zorgzuster (gebaseerd op de betreffende wet- en regelgeving) de gelegenheid een oplossing hiervoor te vinden. Deze regeling wordt hieronder besproken. Om veilige, professionele en hoogstaande dienstverlening te bevorderen, hanteert Zorgzuster een gedragscode en algemene richtlijnen voor het leveren van zorgverlening. Deze regeling is hieronder te raadplegen.

Protocol klachtenbehandeling zorgzuster
Gedragscode & Algemene richtlijnen

Hoe dien ik een klacht in

Je kunt via het klachtenformulier hiernaast je klacht indienen. Jouw klacht wordt vervolgens door zorgzuster in behandeling genomen. In ons klachtenprotocol staat beschreven hoe zorgzuster omgaat met klachten van klanten.

Klachtenregeling ZZP'er

Als je een klacht hebt over de zorgverlening door de zelfstandig zorgverlener of over de zelfstandige zorgverlener zelf kun je terecht bij de klachtenregeling van de zorgverlener. Volgens de betreffende wet- en regelgeving is iedere zelfstandige zorgverlener aangesloten bij een klachtenregeling bestaande uit een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie. Iedere zorgverlener die via zorgzuster bemiddeld wordt is aangesloten bij een onafhankelijke klachtenregeling.

Voordat je jouw klacht indient bij de klachtenregeling kun je de klacht ook bespreken met je zelfstandig zorgverlener.