Algemene
voorwaarden

Op de dienstverlening van Zorgzuster zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

De Algemene Voorwaarden kun u hier raadplegen.