Algemene Richtlijn Zorgzuster


Zorgzuster heeft als doelstelling om aan de zorgvrager persoonlijke dienstverlening te leveren van de hoogste kwaliteit in de eigen vertrouwde omgeving. Hiervoor bemiddelt Zorgzuster tussen zelfstandige zorgverleners en hun cliënten.

Deze Algemene Richtlijn biedt houvast in het dagelijkse werk en beschrijft wat de zorgvrager van jou als zorgverlener mag verwachten en andersom. De richtlijn bevordert integer, verantwoordelijk en professioneel gedrag en is bedoeld om duidelijkheid te geven over de normen en waarden die Zorgzuster belangrijk vindt. Als uitgangspunt geldt dat deze zich in de omgang met elkaar, naar zorgvragers en naar partners toe gedragen zoals men van zorgprofessionals mag verwachten. Het voornaamste doel van deze richtlijn is het beschermen van zowel zorgverlener als zorgvrager. 

Download hier de Algemene Richtlijn Zorgzuster.

De Algemene Richtlijn is bedoeld voor zelfstandige zorgverleners die ingeschreven staan bij Zorgzuster, zorgvragers en samenwerkingspartners. Mochten er zich problemen voordoen, kunnen deze altijd besproken worden met de regiomanager.